Opłaty

Wysokość opłaty

Opłata za udział w Zawodach wynosi 250 zł od osoby (zawodnika/opiekuna/gościa). Wpłaty należy dokonać najpóźniej 7 (siedem) dni przed Zawodami na rachunek bankowy:
IBAN: PL 88 1240 1037 1111 0000 0691 6945
BIC: PKOPPLPW
Właściciel rachunku: Fundacja Rozwoju Informatyki, ul. Topiel 21 lok. 1, 00-342 Warszawa
Tytuł przelewu: AMPPZ 2024 + nazwa uczelni/nazwiska uczestników

Zwolnienie z opłat za udział w Zawodach

Organizatorzy przewidują możliwość wystąpienia przez uczelnie z wnioskiem o zwolnienie całościowe lub częściowe z opłaty za udział z Zawodach. W pierwszej kolejności rozpoznawane będą pozytywnie wnioski składane przez uczelnie, które po raz pierwszy planują wysłać drużynę na AMPPZ lub miały dłuższą przerwę w udziale w tych zawodach. Zainteresowane uczelnie prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorami na adres email: amppz@fri.edu.pl.

Faktury

Uprzejmie prosimy niezależnie od rejestracji na AMPPZ i opłaty o przesłanie danych do wystawienia Faktury za pośrednictwem formularza dotępnego tutaj.